Perenner

Vi har alltid ett brett utbud av perenner för alla växtplatser och hjälper dig gärna att hitta rätt kombinationer.  Vår främsta leverantör av perenner är Lackalänga trädgård i Furulund. Perennerna från Lackalänga håller alltid god kvalitet, de är frilandsodlade och i och med detta härdade, dessutom har de bara tillbringat mindre än en timme i lastbil. 

Lavendel ’Hidcote Blue’
Allium, tulpaner och Geranium phaeum i månadskiftet maj/juni
Blå bolltistel och Delphinium trivs på denna torra och soliga plats. I full blom i slutet av juni.